Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Overbygning

Sådan gør vi

I vores overbygnings-afdeling på Hanstholm skole arbejdes der som i skolens øvrige afdelinger ud fra vores tre værdiord – anerkendelse, samarbejde og nytænkning.

Undervisning og samarbejde

Undervisningen foregår på baggrund af rammer og vilkår i folkeskoleloven og dennes målsætning om, at alle elever skal blive så dygtige som de kan.

Undervisningen er differentieret og målstyret.

Der udarbejdes årsplaner ved skoleårets begyndelse, der udgives ugeplaner for hver uge.

Der tages altid udgangspunkt i den enkelte elevs behov, og der arbejdes frem mod at blive parate til afgangsprøver og ungdomsuddannelser.

Dette gøres løbende i den daglige undervisning, og understøttes yderligere af praktik, brobygningsforløb, samarbejde med UU og skriftlige og mundtlige terminsprøver i 8. klasse.

Det betyder, at kvalificeret samarbejdende personale, som anerkender eleverne og tager udgangspunkt i deres behov, social trivsel og faglighed bliver nøgleord.

Samarbejdet mellem klasselærere/faglærere/forældre/elever og team PLC prioriteres højt.

Evaluering

Vi har løbende evaluering af elevernes faglige og sociale mål i individuelle elevplaner.

Dette udmøntes bl.a. i:

- Nationale test

- LP-arbejde

- PFL (program for læringsledelse)

- Individuelle elevplaner

- Terminsprøver

- Afgangsprøver

Overbygningens traditioner:

- SSP- uge

- Avisuge

- KBH-tur

- Juleteater

- Konfirmationer

- Projektuge for 9. klasse

- Projekt 8.

- 9. klasse har ansvar for planlægning af idrætsdagen.

- Vinterfest

- Dimmision

- Sidste skoledag (9.klasse)

Herudover deltager mellemtrinnet også i de fælles arrangementer på skolen – f.eks. juleafslutning mm.

Der er endvidere et elevråd på skolen hvorfra der vælges repræsentanter til skolebestyrelsen.

Teamet omkring overbygningen.

Teammøderne/fagmøder er kendetegnet af at være struktureret med dagsorden, referent, referat og mødeleder.

Teamet vægter et stærkt og nært forældresamarbejde.

For at eleverne trives og udvikles, er det også vigtigt, at teamet trives. Derfor har teamet en teambuldingsdag kort inde i det nye skoleår. At have haft en fælles oplevelse, som ikke handler om skole, elever, møder osv., er medvirkende til, at personalets sammenhængskraft styrkes og fokus indskærpes på teamets individuelle og fælles kompetencer.

Værdidebatter i teamet er medvirkende til at vi nærmer os et fælles værdisæt for teamet, hvorved alle kender det fælles grundlag som teamet arbejder ud fra, og har ejerskab i det der arbejdes sammen om – elevernes læring og udvikling.