Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

Sådan gør vi

I vores mellemtrins-afdeling på Hanstholm skole arbejdes der som i skolens øvrige afdelinger ud fra vores tre værdiord – anerkendelse, samarbejde og nytænkning.

Undervisning og samarbejde

Undervisningen foregår på baggrund af rammer og vilkår i folkeskoleloven og dennes målsætning om, at alle elever skal blive så dygtige som de kan.

Undervisningen er differentieret og målstyret.

Der udarbejdes årsplaner ved skoleårets begyndelse, der udgives ugeplaner for hver uge.

Der tages altid udgangspunkt i den enkelte elevs behov.

Det betyder, at kvalificeret samarbejdende personale, som anerkender eleverne og tager udgangspunkt i deres behov, social trivsel og faglighed bliver nøgleord.

Samarbejdet mellem klasselærere/faglærere/forældre/elever og team PLC prioriteres højt.

Evaluering

Vi har løbende evaluering af elevernes faglige og sociale mål i individuelle elevplaner.

Dette udmøntes bl.a. i:

- Nationale test

- LP-arbejde

- Social træning med brug af materialet fra Lions Quest – Holdning og handling

- Individuelle elevplaner

Mellemtrinnets traditioner:

  • Julefest

  • Fastelavnsfest

  • Høvdingeboldturnering

  • Svømmestævne i Thisted

  • Idrætsdag i Skyum

  • Tværfagligt samarbejde på tværs af klasser

  • Læsekurser på tværs af klasser og læsemakkerordning med elever fra indskoling

    Herudover deltager mellemtrinnet også i de fælles arrangementer på skolen – f.eks. morgensang, juleafslutning, idrætsdag mm.

De timeløse fag

Der arbejdes med færdselsundervisning, brandsikkerhed, besøg fra tandplejeren og sundhedsplejersken

Teamet omkring mellemtrinnet

Teammøderne/fagmøder er kendetegnet af at være struktureret med dagsorden, referent, referat og mødeleder.

Teamet vægter et stærkt og nært forældresamarbejde.

For at eleverne trives og udvikles, er det også vigtigt, at teamet trives. Derfor har teamet en teambuldingsdag kort inde i det nye skoleår. At have haft en fælles oplevelse, som ikke handler om skole, elever, møder osv., er medvirkende til, at personalets sammenhængskraft styrkes og fokus indskærpes på teamets individuelle og fælles kompetencer.

Værdidebatter i teamet er medvirkende til at vi nærmer os et fælles værdisæt for teamet, hvorved alle kender det fælles grundlag som teamet arbejder ud fra, og har ejerskab i det der arbejdes sammen om – elevernes læring og udvikling.